A little Update

What's New?

Komishiniin Invastimantii Itiyoophiyaa tajaajila invastarootaaf kennamu ammayyaa fi bu’a qabeessa…

Tajaajilli Eeyyamaa Fi Galmeessa Daldalaa Kuma 400 Ol Oonlaayiniin Kenname

Tajaajilli Eeyyamaa Fi Galmeessa Daldalaa…

Baatii sadii kan hinguunne keessatti tajaajilli galmeessaa fi eeyyama daldalaa…

Daandiin Qilleensicha Balallii Gara Guuwanzhuutti Taasisuu Dabalu Ibse

Daandiin Qilleensicha Balallii Gara Guuwanzhuutti…

Daandiin Qilleensaa Itiyoophiyaa torbeetti balallii gara Guuwanzhuu Chaayinaatti taasisu gara…

Mama Doing Good Huawei waliin ta’uun dubartoonni teeknooloojii argachuu danda’an guddisuuf hojjechaa jira

Mama Doing Good Huawei waliin…

Dhaabbanni ‘Mama Doing Good’ jedhamu kan Giiftii Duree Keeniyaa Raachel…

Dhaabbanni Misooma Industirii Mootummoota Gamtoomanii Ityoophiyaa waliin tumsa qabu cimsuu akka barbaadu ibsaniiru

Dhaabbanni Misooma Industirii Mootummoota Gamtoomanii…

Dhaabbanni Misooma Industirii Mootummoota Gamtoomanii (UNIDO) hariiroo Itoophiyaa waliin qabu…

Dhaabbileen Hindii damee anniisaa haaromfamuu Ityoophiyaa hin fayyadamne akka qoratan jajjabeeffamaniiru.

Dhaabbileen Hindii damee anniisaa haaromfamuu…

Imbaasiin Ityoophiyaa Niiw Deelii jiru dhaabbileen Hindii dandeettii invastimantii damee…

Tumaalee gibira gatii dabalataa irraa…

Maddi: M.O.R East Addis Ababa Branch

Our aim is to create a favorable environment for investment here in Ethiopia by providing quality services.
“Honesty is a Diamond, Prudence is a glass”

Contact Info

Get In Touch

For More Updates, Follow Us on social media.