A little Update

What's New?

“Yeroon Invastimantii fi Guddina Itiyoophiyaa”

“Yeroon Invastimantii fi Guddina Itiyoophiyaa”

Komishiniin Invastimantii Itiyoophiyaa waltajjii invastimantii Ityoophiyaa jalqabaa Ebla 26 – 28, 2023 Hoteela Iskaayilaayititti qopheessinee Invest Ethiopia 2023 akka qopheessinu gammachuu guddaadhaan beeksisa.GUYYAA SAVE🌐https://www.investhio.comOdeeffannoo dabalataaf nu qunnamaa :✉️ hello@eic.gov.et📞 0911653554…

Komishiniin Invastimantii Ityoophiyaa invastaroota Paakistaan waliin misooma paarkii, indaastirii oomishaalee dawaa fi paakeejii oomishuuf hirmaachuuf waliigaltee mallatteesse.

Komishiniin Invastimantii Ityoophiyaa invastaroota Paakistaan waliin misooma paarkii, indaastirii oomishaalee dawaa fi paakeejii oomishuuf hirmaachuuf waliigaltee mallatteesse.

Yaadannoo waliigaltee kana itti aanaa Komishinara Komishinii Invastimantii Itiyoophiyaa Daani’eel Tarressaa fi bakka bu’aan invastaroota Paakistaan mallatteessaniiru.Invastaroonni kunneen damee qorichaa fi indaastirii omisha oomishaalee paakeejii Paarkii Indaastirii Boleemii fi Kilintoo…

Itoophiyaan FDI irraa Doolaara biiliyoona 6 argachuuf karoorfatteetti.

Itoophiyaan FDI irraa Doolaara biiliyoona 6 argachuuf karoorfatteetti.

Komishiniin Invastimantii Itiyoophiyaa bara baajataa kana keessa invastimantii kallattiin alaa doolaara biiliyoona jaha hawwachuu fi indaastiriiwwan oomishaa al-ergii irratti xiyyeeffatan irratti xiyyeeffachuuf karoorfachuu isaa beeksise. Dhaabbanni Pireesii Itiyoophiyaa hogganaa garee…

Chaayinaan Itoophiyaa waliin hariiroo ummataa uumuuf deemti.

Dippilomaasii Chaayinaa tokko hariiroo daldalaa fi invastimantii biyyi ishee Itoophiyaa waliin qabdu gara hariiroo ummataa cimaatti jijjiiruu barbaaddi. Ministirri Imbaasii Chaayinaa Gorsituu Sheen Qinmin gaazexaa Itiyoophiyaa Heeraaldiif akka himanitti mootummaan…

Duula farra malaammaltummaa irratti namoota himataman 640 akka gahe beeksifameera.

Akka yaada Koree Farra Malaammaltummaa Biyyaalessaa Mootummaa Federaalaan baatii Adoolessaa keessa hundeeffameen; Lakkoofsi namoota malaammaltummaadhaan himataman 640 akka gahe beeksifameera. Koreen farra malaammaltummaa biyyoolessaa lafa kaaree meetira kuma 226 ta’u…

Komishinar Injinar Lalisee Namii Itiyoophiyaatti Ambaasaaddara Rippabiliika Cheek kan ta’an Kabajamoo Ambaasaaddar Morslav Kocek gorsaniiru.

Walta’iinsa biyyoota lamaanii cimsuuf hojiiwwan waliin hojjetamuu danda’an irratti marii bal’aa kan taasisan yoo ta’u, hojiiwwan guddina invastimantii tarsiimoo dameewwan invastimantii irratti xiyyeeffataniin invastaroota Cheek gara biyya keenyatti hawwachuuf waliin…

Ministirri Ahimad Shiideen dura taa’ummaa Inishiyeetiivii Gaanfa Afrikaa (HOAI) Keeniyaa irraa fudhataniiru.

Ministirri Ahimad Shiideen dura taa’ummaa Inishiyeetiivii Gaanfa Afrikaa (HOAI) Keeniyaa irraa fudhataniiru.

Ministiroonni Maallaqaa Gaanfa Afrikaa Walgahii Ministiroota HOAI 15ffaa har’a Keeniyaa Naayiroobii keessatti gaggeessan. Ministiroonni kunneen hojii raawwii fi raawwii jalqabbii HOA bara darbe hojjetame gamaaggamuun tarkaanfiiwwan ida’amuu fi tumsa naannoo…

Ministirri Ministeera Maallaqaa walta’iinsa diinagdee biyyoota lamaanii irratti Dura Taa’aa Garee Inarjii Idil Addunyaa Chaayinaa waliin mari’ataniiru.

Guraandhala 27 / 2015 – Kabajamtuu Ministira Ministeera Maallaqaa Aadde Saamriitaa Sawaasuun, jila Dura Taa’aa Garee Inarjii Idil Addunyaa Chaayinaa Obbo Lii Ziyaangiin durfamu waliin gara fuulduraatti tumsa invastimantii fi…

Hojii dhaabe kan ture Huajan Light Industry hojii jalqabuuf jedha.

Hojii dhaabe kan ture Huajan Light Industry hojii jalqabuuf jedha.

Guraandhala 27/2015 (E.M.) Ameerikaatti gibira irraa bilisa ta’uu haqamuu isaatiin waggoota lamaan darbaniif hojii dhaabe kan ture Huajan Light Industry kaa’uuf gargaaruuf mariin gaggeeffameera.Ministirri indaastirichaa Obbo Malaakuu Alabel abbaa qabeenyaa…

Imbaasiin Ityoophiyaa Beejiingitti argamu seminaara leenjii shan irratti hirmaateera.

Imbaasiin Ityoophiyaa Beejiingitti argamu seminaara leenjii shan irratti hirmaateera.

Guraandhala 27, 2015, H.E. Itti aanaan itti gaafatamaa ergamaa fi yeroo ammaa itti gaafatamaa Imbaasii Itiyoophiyaa kan ta’an Ambaasaaddar Dawaanoo Kadiir sirna “Seminaara Leenjii Shan” kan Akkaadaamii Qondaaltota Bizinesii Idil…

Our aim is to create a favorable environment for investment here in Ethiopia by providing quality services.
“Honesty is a Diamond, Prudence is a glass”

Contact Info

Get In Touch

For More Updates, Follow Us on social media.